Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

luminouss
1814 c58a
Reposted fromTeardrops Teardrops viastylte stylte
luminouss
7528 6563 500
Reposted fromusual usual viastylte stylte
5797 ff67
Reposted fromorendasophie orendasophie viastylte stylte

April 07 2015

luminouss
7739 70d4
Reposted byobsceneheledorebabegrajkimordehayashenmote
luminouss
1525 40fa 500
luminouss
6815 f7b9
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 23 2014

luminouss
9270 0341
Reposted fromzoja zoja viacoska coska

September 26 2014

luminouss
1296 ae2b
Reposted byJonaebisiaAnneBonnyrichardfeynman
luminouss
1110 b6cd
Reposted byJonaeadremniezwyyklakrybusaisolroimmortaledzisniezasneloca-blueberryrichardfeynmanSuuoonMayersfloodlewastoprocentsercainnocencjaoneisdarkoneislightmakesnodifferencepuremindxBeystylefinchimposterknackigerapfelPsaiko3mi1ystragglergubertlonglingaabisustonerrsponteihearvoicesdnienieiriethgreenka2000bipolarpanopticumlcpsychedelixtentacleguyunterlandamphetaminelogiclittledisappointmentscarmenlunazupacebulowastraycatbollabollaseaweedszpaquspenginwszystkodupacappaque

September 09 2014

2214 ed55 500
luminouss
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz.
— Clarissa Pinkola Estés, "Biegnąca z wilkami"
luminouss

September 05 2014

luminouss
Reposted fromsplendiid splendiid viarol rol

September 04 2014

September 03 2014

luminouss
7102 f9f4 500
Reposted bykinufaCatLovesRice
luminouss
6436 3690 500
Reposted fromrol rol vianowezsie nowezsie
luminouss

Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.

— Marek Hłasko
luminouss
7062 be4a
Reposted byjedriq jedriq

September 01 2014

luminouss
0011 7bc5
Reposted frommisza misza vialaloo laloo

August 30 2014

luminouss
5237 ac05
Reposted byblubraconcarnemarshallmathersDagarhenrusalkaaireneadlersadpornCatLovesRiceallaprima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl